Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

1973 | 20-08-2020 | 35
Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối

Nhan đề: Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt - truyền khối

Tác giả: ĐH Bách Khoa Tp.HCM,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 71

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: truyền nhiệt, truyền khối, quá trình cơ học,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

55 Cách để kết bạn55 Cách để kết bạn

Nguyễn Thu Hương

66  581 

Lý thuyết mạchLý thuyết mạch

Nguyễn Quốc Dinh

204  1531 

Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật

Trần Cao Sơn, Phạm Xuân Đà, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thành Trung

103  4361  128