Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh: Cơ sở và ứng dụng - Nguyễn Đức Lợi

1707 | 04-02-2020 | 34
Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh: Cơ sở và ứng dụng

Nhan đề: Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh: Cơ sở và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Đức Lợi,

Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 334

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ky thuat lanh, cơ sở lạnh, ứng dụng lạnh,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

55 Cách để chọn trang phục phù hợp55 Cách để chọn trang phục phù hợp

Nguyễn Thu Hương

66  323 

Bài tập Hóa học 10 nâng caoBài tập Hóa học 10 nâng cao

Lê Xuân Trọng, Từ Ngọc Anh, Lê Kim Long

164  350 

Chi tiết máy - Tập 1Chi tiết máy - Tập 1

Nguyễn Trọng Hiệp

212  1479 

Hệ điều hành mã nguồn mởHệ điều hành mã nguồn mở

ĐH Hàng hải

93  1994