Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh - Bùi Hải, Trần Thế Sơn

3174 | 07-06-2016 | 53
Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Nhan đề: Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Tác giả: Bùi Hải, Trần Thế Sơn,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 330

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nhiệt động lực học, kỹ thuật lạnh, nhiệt lạnh,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI VÀ CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CHẤT KHÍ

CHƯƠNG 2: KHÔNG KHÍ ẨM VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

CHƯƠNG 3: CHU TRÌNH ĐỘNG CƠ NHIỆT

PHẦN 2: TÍNH TOÁN KỸ THUẬT LẠNH

CHƯƠNG 4: MÁY NẾN KHÍ

CHƯƠNG 5: CHU TRÌNH MÁY LẠNH

CHƯƠNG 6 : THIẾT BỊ MÁY LẠNH

PHẦN 3: TRUYỀN NHIỆT

CHƯƠNG 7: DẪN NHIỆT

CHƯƠNG 8: TRAO ĐỔI NHIỆT ĐỐI LƯU

CHƯƠNG 9: TRAO ĐỔI NHIỆT BỨC XẠ

CHƯƠNG 10: TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

PHẦN 4: PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Thanh Hải, Phan Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Thảo Loan, Mai Thị Thùy Nga, Nguyễn Thị Ngọc Yến

161  3180  67 

Autocad cho tự động hóa thiết kếAutocad cho tự động hóa thiết kế

Nguyễn Văn Hiến

164  1370  13 

Bài Tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Cao Cấp 6Bài Tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Cao Cấp 6

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

230  549 

Thiết kế đường ô tô - Tập 1Thiết kế đường ô tô - Tập 1

Đỗ Bá Chương

154  1583