Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Bùi Hải

3378 | 11-05-2016 | 52
Bài tập Kỹ thuật nhiệt

Nhan đề: Bài tập Kỹ thuật nhiệt

Tác giả: Bùi Hải,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 182

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Nhiệt động kỹ thuật 

Chương 1: Chương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động của chất khí 

Chương 2: Chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh 

Phần II: Truyền nhiệt 

Chương 3: Dẫn nhiệt và đối lưu 

Chương 4: Trao đổi nhiệt bức xạ và truyền nhiệt 

Phần III: Phụ lục 

 

Download