Xử lý tín hiệu số - Đặng Hoài Bắc

1727 | 04-06-2016 | 5
Xử lý tín hiệu số

Nhan đề: Xử lý tín hiệu số

Tác giả: Đặng Hoài Bắc,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 270

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Xử lý tín hiệu số,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n

Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục

Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc k (Hoặc omega k)

Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn FIR 

Chương 6: Thiết kế bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR

Chương 7: Biến đổi Fourier nhanh - FFT

Chương 8: Cấu trúc bộ lọc số

Chương 9: Lọc số nhiều nhịp

Đáp án và hướng dẫn giải

Download

Có thể bạn cần

Cây độc ở Việt NamCây độc ở Việt Nam

Trần Công Khánh, Phạm Hải

287  710 

Săn Học BổngSăn Học Bổng

Vương Quyên

  164 

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ BảnSách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản

Nhiều Tác Giả

  100 

Ý Tưởng Này Là Của Chúng MìnhÝ Tưởng Này Là Của Chúng Mình

Huỳnh Vĩnh Sơn

  193 

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1

Nguyễn Đức Tấn

  154