Xử lý tín hiệu số - Đặng Hoài Bắc

1437 | 04-06-2016 | 5
Xử lý tín hiệu số

Nhan đề: Xử lý tín hiệu số

Tác giả: Đặng Hoài Bắc,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 270

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Xử lý tín hiệu số,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n

Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục

Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc k (Hoặc omega k)

Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn FIR 

Chương 6: Thiết kế bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR

Chương 7: Biến đổi Fourier nhanh - FFT

Chương 8: Cấu trúc bộ lọc số

Chương 9: Lọc số nhiều nhịp

Đáp án và hướng dẫn giải

Download

Có thể bạn cần

Hùng Mạnh Hơn Sau Khủng HoảngHùng Mạnh Hơn Sau Khủng Hoảng

Ian I. Mitroff

  38 

Hoá Học Vô Cơ Tập 2 Các Kim Loại Điển HìnhHoá Học Vô Cơ Tập 2 Các Kim Loại Điển Hình

Nguyễn Đức Vận

  27 

Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh HọcCác Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học

Nguyễn Viết Nhân

  24 

Bài Tập Toán 4Bài Tập Toán 4

Đỗ Đình Hoan

  27 

Kỹ thuật điện tử - phần bài tậpKỹ thuật điện tử - phần bài tập

Võ Thạch Sơn, Lê Văn Doanh

168  1174