Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng) - Hồ Văn Sung

2259 | 01-06-2016 | 7
Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng)

Nhan đề: Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng)

Tác giả: Hồ Văn Sung,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 251

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý số tín hiệu, đa tốc đọ và dàn lọc số tín hiệu,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Các hệ thống xử lý số đa tốc độ và dàn lọc

Chương 1: Tăng, giảm và thay đổi tốc độ mẫu

Chương 2: Dàn lọc số

Chương 3: Dàn lọc ảnh gương vuông góc

Chương 4: Dàn lọc giả QMF điều chế cosine (pseudo-QMF)

Phần II: Mạch lọc thích nghi

Chương 5: Mạch lọc tuyến tính tối ưu

Chương 6: Các thuật toán thích nghi và ứng dụng

Chương 7: Mạch lọc thích nghi trong lĩnh vực tần số

Chương 8: Các ứng dụng tiêu biểu của xử lý đa tốc độ và dàn lọc

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Thiết kế bài giảng Địa Lí 10 Tập 1Thiết kế bài giảng Địa Lí 10 Tập 1

Vũ Quốc Lịch, Phạm Ngọc Yến

  150 

Công thức của vận mayCông thức của vận may

Hoàng Trung, Hồng Vân

367  1100 

Tiếng Anh Nâng Cao THCS Tập 4Tiếng Anh Nâng Cao THCS Tập 4

Nguyễn Thị Chi

  85