Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng) - Hồ Văn Sung

1403 | 01-06-2016 | 6
Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng)

Nhan đề: Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc (Lý thuyết và ứng dụng)

Tác giả: Hồ Văn Sung,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 251

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý số tín hiệu, đa tốc đọ và dàn lọc số tín hiệu,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Các hệ thống xử lý số đa tốc độ và dàn lọc

Chương 1: Tăng, giảm và thay đổi tốc độ mẫu

Chương 2: Dàn lọc số

Chương 3: Dàn lọc ảnh gương vuông góc

Chương 4: Dàn lọc giả QMF điều chế cosine (pseudo-QMF)

Phần II: Mạch lọc thích nghi

Chương 5: Mạch lọc tuyến tính tối ưu

Chương 6: Các thuật toán thích nghi và ứng dụng

Chương 7: Mạch lọc thích nghi trong lĩnh vực tần số

Chương 8: Các ứng dụng tiêu biểu của xử lý đa tốc độ và dàn lọc

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình động cơ đốt trongGiáo trình động cơ đốt trong

Phạm Hòa

159  2786  29 

Sổ tay lý thuyết cán kim loạiSổ tay lý thuyết cán kim loại

A.I.Xelikov, Võ Trần Khúc Nhã

524  1454  24 

Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVTBài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT

Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

86  1270 

1001 cách giữ chân khách hàng1001 cách giữ chân khách hàng

Nhất Ly

435  561