Vi xử lý 1 - Nguyễn Đình Phú

1748 | 01-05-2016 | 6
Vi xử lý 1

Nhan đề: Vi xử lý 1

Tác giả: Nguyễn Đình Phú,

Nhà xuất bản: ĐH Sư phạm kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 341

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu lịch sử phát triển vi xử lý

Chương 2: Cấu trúc vi xử lý 8 bit và tập lệnh

Chương 3: Cấu trúc vi xử lý 16 bit 8086/88

Chương 4: Hệ vi điều khiển 8 bit MCS 51

Chương 5: Lập trình hợp ngữ cho vi điều khiển MCS 51

Chương 6: Khảo sát các IC ngoại vi thiết kế hệ thống vi xử lý

Chương 7: Giao tiếp ứng dụng vi điều khiển

Download

Có thể bạn cần