Vẽ và thiết kế mạch in với Orcad - Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Phương Quang

1658 | 07-06-2016 | 22
Vẽ và thiết kế mạch in với Orcad

Nhan đề: Vẽ và thiết kế mạch in với Orcad

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Phương Quang,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 240

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vẽ mạch điện tử, vẽ orcad,

Download

Tóm tắt:

Bài tập 1: MẠCH NGUỒN ỔN ÁP DÙNG 7812

Bài tập 2: MẠCH NGUỒN ỔN ÁP DÙNG OP-AMD

Bài tập 3: MẠCH NGUỒN ỔN ÁP CÓ BẢO VỆ

Bài tập 4: GIAO TIẾP VỚI MCU AT89051

Bài tập 5: HIỂN THỊ LED 7 ĐOẠN

Bài tập 6: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU SIN

Bài tập 7: THIẾT KẾ MẠCH IN MẠCH ĐỔI MÀU LED

Bài tập 8: MẠCH ĐỊNH GIỜ CẮT NGUỒN CUNG CẤP 

Bài tập 9: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ THIẾT KẾ MẠCH IN CHO MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU DÙNG TRANSISTOR

Bài tập 10: MẠCH ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ

Download