Vẽ và thiết kế mạch in với Orcad - Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Phương Quang

1505 | 07-06-2016 | 22
Vẽ và thiết kế mạch in với Orcad

Nhan đề: Vẽ và thiết kế mạch in với Orcad

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Phương Quang,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 240

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vẽ mạch điện tử, vẽ orcad,

Download

Tóm tắt:

Bài tập 1: MẠCH NGUỒN ỔN ÁP DÙNG 7812

Bài tập 2: MẠCH NGUỒN ỔN ÁP DÙNG OP-AMD

Bài tập 3: MẠCH NGUỒN ỔN ÁP CÓ BẢO VỆ

Bài tập 4: GIAO TIẾP VỚI MCU AT89051

Bài tập 5: HIỂN THỊ LED 7 ĐOẠN

Bài tập 6: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU SIN

Bài tập 7: THIẾT KẾ MẠCH IN MẠCH ĐỔI MÀU LED

Bài tập 8: MẠCH ĐỊNH GIỜ CẮT NGUỒN CUNG CẤP 

Bài tập 9: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ THIẾT KẾ MẠCH IN CHO MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU DÙNG TRANSISTOR

Bài tập 10: MẠCH ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ

Download

Có thể bạn cần

English for Students of LawEnglish for Students of Law

Lâm Quang Đông

  40 

Giáo trình Tiếng Anh thư tín thương mạiGiáo trình Tiếng Anh thư tín thương mại

Nguyễn Bích Ngọc, Đào Thị Hương

122  6955  199