Vật liệu phi kim và công nghệ gia công - Phạm Minh Hải, Nguyễn Trường Kỳ

933 | 16-07-2020 | 9
Vật liệu phi kim và công nghệ gia công

Nhan đề: Vật liệu phi kim và công nghệ gia công

Tác giả: Phạm Minh Hải, Nguyễn Trường Kỳ,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vật liệu, phi kim, gia công,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần