Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện - Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Đường

1790 | 24-05-2016 | 49
Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện

Nhan đề: Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện

Tác giả: Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Đường,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 483

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sửa chữa điện, mô tơ điện,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Mô tơ điện 

Chương 2: Mô tơ một pha 

Chươgn 3: Mô tơ một chiều 

Chương 4: Mô tơ ba pha 

Chương 5: Dữ liệu trên bảng lý lịch của mô tơ 

Chương 6: Lựa chọn môtơ

Chương 7: Bảo vệ môtơ

Chương 8: Hư hỏng môtơ

Chương 9: Sửa chữa môtơ điện

Chương 10: Các môtơ đặc biệt

Download

Có thể bạn cần

Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10

Nguyễn Thanh Hải

  71 

Từ điển sinh học Pháp - ViệtTừ điển sinh học Pháp - Việt

Lê Khả Kế

247  1280 

Công nghệ tế bào gốcCông nghệ tế bào gốc

Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trương Định

538  2516  23 

Thực hành động cơ đốt trongThực hành động cơ đốt trong

Hoàng Minh Tác

194  2353  26