Thông Tin Vệ Tinh - Nguyễn Phạm Anh Dũng

1635 | 04-06-2016 | 2
Thông Tin Vệ Tinh

Nhan đề: Thông Tin Vệ Tinh

Tác giả: Nguyễn Phạm Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 131

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Thông Tin Vệ Tinh, thiết kế đường truyền vệ tinh,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan các hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 2. Các quỹ đạo vệ tinh

Chương 3. Phân cực sóng và anten trong thông tin vệ tinh

Chương 4. Phần không gian của hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 5. Phần mặt đất của hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 6. Các công nghệ đa truy nhập trong thông tin vệ tinh

Chương 7. Thiết kế đường truyền thông tin vệ tinh

Hướng dẫn trả lời

Download

Có thể bạn cần

Tu Trong Công ViệcTu Trong Công Việc

Thích Thánh Nghiêm

  148 

Let's Go 3: Student Book 3 EditionLet's Go 3: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  1938 

Chị TôiChị Tôi

Mark Victor Hansen

  95 

Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tếKỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế

Nguyễn Xuân Thơm, Nguyễn Văn Hông

219  1768  29