Thông Tin Vệ Tinh - Nguyễn Phạm Anh Dũng

1438 | 04-06-2016 | 2
Thông Tin Vệ Tinh

Nhan đề: Thông Tin Vệ Tinh

Tác giả: Nguyễn Phạm Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 131

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Thông Tin Vệ Tinh, thiết kế đường truyền vệ tinh,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan các hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 2. Các quỹ đạo vệ tinh

Chương 3. Phân cực sóng và anten trong thông tin vệ tinh

Chương 4. Phần không gian của hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 5. Phần mặt đất của hệ thống thông tin vệ tinh

Chương 6. Các công nghệ đa truy nhập trong thông tin vệ tinh

Chương 7. Thiết kế đường truyền thông tin vệ tinh

Hướng dẫn trả lời

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật thông tin quang 2Kỹ thuật thông tin quang 2

Đỗ Văn Việt Em

216  1559 

Tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bảnTự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản

Lê Duy Khoa

138  2640  30 

Bài tập kỹ thuật điệnBài tập kỹ thuật điện

Võ Huy Hoàn, Trương Ngọc Tuấn

105  2918  23