Thiết kế và thi công trạm thủy điện nhỏ - Nguyễn Duy Thiện

2005 | 28-10-2016 | 26
Thiết kế và thi công trạm thủy điện nhỏ

Nhan đề: Thiết kế và thi công trạm thủy điện nhỏ

Tác giả: Nguyễn Duy Thiện,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 296

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: trạm thủy điện, khai thác thủy năng, công trình thủy công,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các phương thức khai thác thủy năng và điều tra cơ bản

Chương 2: Chọn các thông số cơ bản cho trạm thủy điện nhỏ

Chương 3: Các công trình thủy công của trạm thủy điện nhỏ

Chương 4: Thiết bị cơ điện

Chương 5: Nhà máy của trạm thủy điện nhỏ

Chương 6: Bố trí thiết bị điện trong trạm thủy điện nhỏ

Chương 7: Thi công các công trình thủy công

Chương 8: Lắp ráp các thiết bị cơ điện và khai thác trạm thủy điện nhỏ

 

 

Download

Có thể bạn cần