Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất - Trần Văn Thịnh

2155 | 13-04-2016 | 44
Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất

Nhan đề: Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất

Tác giả: Trần Văn Thịnh,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 245

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Chương 2: TÍNH TOÁN BIẾN ÁP

Chương 3: THIẾT KẾ CUỘN KHÁNG

Chương 4: THIẾT KẾ MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐẶC BIỆT

Download

Có thể bạn cần