Thiết bị và hệ thống chiếu sáng - Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Nguyễn Ngọc Mỹ

1993 | 08-05-2016 | 39
Thiết bị và hệ thống chiếu sáng

Nhan đề: Thiết bị và hệ thống chiếu sáng

Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Nguyễn Ngọc Mỹ,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 205

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. ÁNH SÁNG-CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO ÁNH SÁNG

Chương 2. THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

Chương 3. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG NỘI THẤT

Chương 4. CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

Chương 5. CHIẾU SÁNG CÁC CÔNG TRÌNH BẰNG ĐÈN PHA

Chương 6. HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Chương 7. ĐIỀU KHIỂN, QUẢN LÝ VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

Download