Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện - Bộ công nghiệp

3873 | 02-05-2016 | 14
Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện

Nhan đề: Quy phạm trang bị điện - Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện

Tác giả: Bộ công nghiệp,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 156

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1KV

Chương 2: Hệ dẫn điện điện áp đến 35KV

Chương 3: Đường cáp lực điện áp đến 220KV

Chương 4: Đường dây tải điện trên không điện áp đến 1KV

Chương 5: Đường dây tải điện trên không điện áp trên 1KV đến 500KV

Phụ lục

Download