Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chunh - Bộ công nghiệp

1963 | 02-05-2016 | 5
Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chunh

Nhan đề: Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chunh

Tác giả: Bộ công nghiệp,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 121

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phần chung

Chương 2: Lưới điện và cung cấp điện

Chương 3: Chọn tiết diện dây dẫn

Chương 4: Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch

Chương 5: Đếm điện năng

Chương 6: Đo điện

Chương 7: Nối đất

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần