Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chunh - Bộ công nghiệp

1831 | 02-05-2016 | 5
Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chunh

Nhan đề: Quy phạm trang bị điện - Phần 1: Quy định chunh

Tác giả: Bộ công nghiệp,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 121

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phần chung

Chương 2: Lưới điện và cung cấp điện

Chương 3: Chọn tiết diện dây dẫn

Chương 4: Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch

Chương 5: Đếm điện năng

Chương 6: Đo điện

Chương 7: Nối đất

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

English for Students of LawEnglish for Students of Law

Lâm Quang Đông

  43 

Gieo Niềm Tin Cuộc SốngGieo Niềm Tin Cuộc Sống

Nhiều Tác Giả

  52 

An toàn điện trong nông nghiệpAn toàn điện trong nông nghiệp

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

134  1349