Quản trị kinh doanh viễn thông - Bùi Xuân Phong

1673 | 04-06-2016 | 5
Quản trị kinh doanh viễn thông

Nhan đề: Quản trị kinh doanh viễn thông

Tác giả: Bùi Xuân Phong,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 142

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử viễn thông, kinh doanh mạng viễn thông,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh viễn thông

Chương 2: Cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh viễn thông

Chương 3: Kế hoạch kinh doanh viễn thông

Chương 4: Quản trị chất lượng viễn thông

Chương 5: Quản trị nhân lực doanh nghiệp viễn thông

Chương 6: Quản ttrị tài chính doanh nghiệp viễn thông

Chương 7: Quản trị dự án đầu tư trong viễn thông

Chương 8: Hiệu quả hoạt động kinh doanh viễn thông

Hướng dẫn trả lời

Download