Quản Lý Mạng Viễn Thông - Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Tiến Ban, Dương Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt

1886 | 04-06-2016 | 2
Quản Lý Mạng Viễn Thông

Nhan đề: Quản Lý Mạng Viễn Thông

Tác giả: Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Tiến Ban, Dương Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 95

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: mạng viễn thông,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về quản lý mạng viễn thông

Chương 2: Mạng quản lý viễn thông TMN

Chương 3: Giao thức quản lý mạng đơn giản SNMP

Download