Ngắn mạch và đứt dây trong hệ thống điện, 3rd - Phạm Văn Hòa

2130 | 01-06-2016 | 15
Ngắn mạch và đứt dây trong hệ thống điện, 3rd

Nhan đề: Ngắn mạch và đứt dây trong hệ thống điện, 3rd

Tác giả: Phạm Văn Hòa,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 277

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ngắn mạch trong hệ thống điện, đứt dây trong hệ thống điện,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGẮN MẠCH

Chương 2: SƠ ĐỒ THAY THẾ CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH

Chương 3: XÁC ĐỊNH BIẾN THIÊN DÒNG NGẮN MẠCH BẰNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Chương 4: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH BA PHA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC DỤNG

Chương 5: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH KHÔNG ĐỐI XỨNG

Chương 6: TÍNH TOÁN PHÂN BỐ DÒNG NHÁNH VÀ ĐIỆN ÁP NÚT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN KHI NGẮN MẠCH

Chương 7: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH BẰNG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Chương 8: SỰ CỐ PHỨC TẠP

Download

Có thể bạn cần