Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab - Nguyễn Viết Đàm

2710 | 18-05-2017 | 30
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab

Nhan đề: Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng matlab

Tác giả: Nguyễn Viết Đàm,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 482

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống viễn thông, mô phỏng, matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mạiGiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng

191  2277  17 

Vi xử lý 1Vi xử lý 1

Nguyễn Đình Phú

341  1453 

Linh kiện bán dẫn và vi mạchLinh kiện bán dẫn và vi mạch

Hồ Văn Sung

197  749