Máy điện - Tập 2 - Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh

2276 | 14-05-2016 | 28
Máy điện - Tập 2

Nhan đề: Máy điện - Tập 2

Tác giả: Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 218

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 7. MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Chương 8. MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Chương 9. MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Chương 10. ĐỘNG CƠ MỘT PHA VÀ ĐỘNG CƠ ĐẶC BIỆT

Chương 11. TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TRONG VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐIỆN

Download