Máy điện - Tập 1 - Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh

2495 | 14-05-2016 | 32
Máy điện - Tập 1

Nhan đề: Máy điện - Tập 1

Tác giả: Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 158

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Chương 2. MẠCH ĐIỆN MỘT PHA VÀ BA PHA

Chương 3. MẠCH TỪ

Chương 4. MÁY BIẾN ÁP

Chương 5. NGUYÊN LÝ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG CƠ ĐIỆN

Chương 6. DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN QUAY

Download

Có thể bạn cần