Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần - Tôn Thất Bảo Đạt, Dương Hiền Thuận

1789 | 18-04-2016 | 6
Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Nhan đề: Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Tác giả: Tôn Thất Bảo Đạt, Dương Hiền Thuận,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 125

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CÁC ĐỊNH LUẬT VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM NGHIỆM HỆ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

CHƯƠNG 3: SÓNG ĐIỆN TỪ PHẲNG

CHƯƠNG 4: SÓNG ĐIỆN TỪ TRONG CÁC HỆ ĐỊNH HƯỚNG

CHƯƠNG 5: HỘP CỘNG HƯỞNG

CHƯƠNG 6: MẠNG NHIỀU CỰC SIÊU CAO TẦN

CHƯƠNG 7: CÁC ĐÈN ĐIỆN TỬ VÀ BÁN DẪN SIÊU CAO TẦN

Download