Lý thuyết mạch - Nguyễn Quốc Dinh

1926 | 18-04-2016 | 5
Lý thuyết mạch

Nhan đề: Lý thuyết mạch

Tác giả: Nguyễn Quốc Dinh,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 204

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản của lý thuyết mạch

Chương 2: Các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện

Chương 3: Hiện tượng quá độ trong các mạch điện RLC

Chương 4: Hàm truyền đạt và đáp ứng tần số của mạch

Chương 5: Mạng 4 cực và ứng dụng

 

Download

Có thể bạn cần

Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống – Tập 2Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống – Tập 2

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  66 

Cracking the TOEFL iBT 2009 EditionCracking the TOEFL iBT 2009 Edition

Nhiều Tác Giả

  100 

Bài Tập Toán 6 Tập 1Bài Tập Toán 6 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  117 

Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 1Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  73