Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi - Nguyễn Thương Ngô

1688 | 24-05-2016 | 11
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi

Nhan đề: Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi

Tác giả: Nguyễn Thương Ngô,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 252

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: lý thuyết điều khiển tự động, hệ thích nghi, hệ tối ưu,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. CHẤT LƯỢNG TỐI ƯU THƯỜNG GẶP.

1. Chât lượng của hệ điều chỉnh tự động

2. Chọn thông số tối ưu của cơ cấu điều khiển

3. Tối ưu hóa theo bình phương cực tiểu đối với hệ tùy động tuyến tính

PHẦN II. ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU

1. Đặc điểm chung của các bài toán tối ưu

2. Các phương pháp điều khiển tối ưu

PHẦN III. ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI

1. Khái niệm chung

2. Hệ cực trị

3. Hệ giải tích

4. Phương pháp tổng quát để khảo sát các hệ thích nghi

Kết luận

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình máy công cụ cắt gọtGiáo trình máy công cụ cắt gọt

Nguyễn Kinh Luân

129  1888  17 

Đo lường điện và điện tửĐo lường điện và điện tử

Nguyễn Tấn Phước

146  1427  24 

Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửaGiá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

138  1027 

Thủy lực và bơmThủy lực và bơm

Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang

1399  12 

Giáo trình kinh tế thương mạiGiáo trình kinh tế thương mại

Trần Thúy Lan

240  1678  14