Linh kiện điện tử - Nguyễn Tấn Phước

4221 | 16-04-2016 | 89
Linh kiện điện tử

Nhan đề: Linh kiện điện tử

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 120

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1:Cơ sở điện học 

Chương 2 : Điện trở 

Chương 3 : Tụ điện 

Chương 4 : Cuộn dây - Bộ biến thế 

Chương 5 Chất bán dẫn điện - Diod bán dẫn 

Chương 6 : Transistor cấu tạo và nguyên lý 

Chương 7 : Phân cực transistor 

Chương 8 :  Ba cách ráp căn bản và mạch tương đương của transistor 

Chương 9 : transistor trường ứng FET 

Download

Có thể bạn cần