Linh kiện điện tử - CĐ Công nghiệp Hà Nội

1654 | 28-10-2016 | 22
Linh kiện điện tử

Nhan đề: Linh kiện điện tử

Tác giả: CĐ Công nghiệp Hà Nội,

Nhà xuất bản: CĐ Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 102

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: linh kiện điện, linh kiện quang, mạch điện,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I. LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

CHƯƠNG II. ĐIỐT BÁN DẪN

CHƯƠNG III. TRANZITOR LƯỠNG CỰC

CHƯƠNG IV. TRANZITO HIỆU ỨNG TRƯỜNG

CHƯƠNG V. BÁN DẪN CÓ HAI TRẠNG THÁI BỀN

CHƯƠNG VI. LINH KIỆN QUANG

CHƯƠNG VII. MẠCH TỔ HỢP

Download