Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện - Nguyễn Trọng Thắng

4422 | 08-05-2016 | 116
Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện

Nhan đề: Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện

Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 269

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tính toán dây quấn Stator động cơ KĐB 3  pha mất số liệu 

Chương 2: Tính toán dây quấn Stator máy điện KĐB 3 pha hai cấp tốc độ 

Chương 3: Tính toán dây quấn Stator động cơ KĐB 1 pha 

Chương 4: tính toán thay đổi tham số dây quấn động cơ KBĐ 1 pha và 3 pha 

Chương 5: Tính toán dây quấn động cơ vạn năng 

Chương 6: Tính toán máy biến áp 

Download

Có thể bạn cần

Dịch Vụ Sửng Sốt Khách Hàng Sững SờDịch Vụ Sửng Sốt Khách Hàng Sững Sờ

Ron Zemke, Kristin Anderson

  203 

Cha – Điểm Tựa Đời ConCha – Điểm Tựa Đời Con

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  70 

Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 2Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 2

Nguyễn Hữu Hạnh

  104