Kỹ thuật xung cơ bản và nâng cao - Nguyễn Tấn Phước

2583 | 24-05-2016 | 60
Kỹ thuật xung cơ bản và nâng cao

Nhan đề: Kỹ thuật xung cơ bản và nâng cao

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 172

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật xung, mạch dao động đa hài,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung

Chương 2: Các phương pháp biến đổi dạng xung

Chương 3: Mạch dao động đa hài lưỡng ổn

Chương 4: Mạch dao động đa hài đơn ổn

Chương 5: Mạch dao động đa hài phi ổn

Chương 6: Mạch tạo xung dòng OP-AMP

Chương 7: Vi mạch định thì 555

Chương 8: Mạch dao động tích thoát dùng UJT

Chương 9: Mạch tạo xung dùng cổng logic

Chương 10: Mạch Schmitt Trigger

Chương 11: Mạch dao động VCO và CCO

Download

Có thể bạn cần