Kỹ thuật viễn thông - Nguyễn Tiến Ban

1590 | 04-06-2016 | 2
Kỹ thuật viễn thông

Nhan đề: Kỹ thuật viễn thông

Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 145

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử viễn thông, kỹ thuật chuyển mạch, kỹ thuật truyền dẫn,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở kỹ thuật truyền dẫn

Chương 2: Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch

Chương 3: Cơ sở kỹ thuật mạng IP và NGN

Thuật ngưc viết tắt

Download