Kỹ thuật thông tin quang 2 - Đỗ Văn Việt Em

1944 | 04-06-2016 | 7
Kỹ thuật thông tin quang 2

Nhan đề: Kỹ thuật thông tin quang 2

Tác giả: Đỗ Văn Việt Em,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 216

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thông tin qang,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM

CHƯƠNG 2: KHUẾCH ĐẠI QUANG

CHƯƠNG 3: TRUYỀN TẢI IP/WDM

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG COHERENT

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Download

Có thể bạn cần

Bí Quyết Kinh Doanh – Tập 1Bí Quyết Kinh Doanh – Tập 1

Tạ Ngọc Ái

  87 

Hệ thống thông tin quang - Tập 1Hệ thống thông tin quang - Tập 1

Vũ Văn San

279  3290  32 

Giáo trình cơ kỹ thuậtGiáo trình cơ kỹ thuật

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Phan Hữu Phúc

342  2285  16