Kỹ thuật thông tin quang 1 - Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp

2048 | 04-06-2016 | 13
Kỹ thuật thông tin quang 1

Nhan đề: Kỹ thuật thông tin quang 1

Tác giả: Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 0

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thông tin qang,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang

Chương 2: Sợi quang

chương 3: Bộ phát quan

Chương 4: Bộ thu quang

Chương 5: Hệ thống thông tin quang

 

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ sung - nâng cao Tiếng Anh 10Bài tập bổ sung - nâng cao Tiếng Anh 10

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

229  554 

Bí quyết thành công của Steve JobsBí quyết thành công của Steve Jobs

Lê Duyên Hải

404  600 

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lườngGiáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Nguyễn Văn Hòa, Bùi Văn Thảnh, Hoàng Sỹ Hồng

390  3333  64