Kỹ thuật thông tin quang 1 - Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp

2430 | 04-06-2016 | 13
Kỹ thuật thông tin quang 1

Nhan đề: Kỹ thuật thông tin quang 1

Tác giả: Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 0

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thông tin qang,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang

Chương 2: Sợi quang

chương 3: Bộ phát quan

Chương 4: Bộ thu quang

Chương 5: Hệ thống thông tin quang

 

Download

Có thể bạn cần