Kỹ thuật số - Nguyễn Thúy Vân

1850 | 01-05-2016 | 11
Kỹ thuật số

Nhan đề: Kỹ thuật số

Tác giả: Nguyễn Thúy Vân,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 358

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1. ĐẠI SỐ BOOLE VÀ VI MẠCH SỐ

Chương 1. Đại số Boole

Chương 2. Tối thiểu hóa hàm Boolean

Chương 3. Vi mạch số

 

PHẦN 2. MẠCH TỔNG HỢP

Chương 4. Thiết kế và phân tích mạch tổ hợp

Chương 5. Các mạch tổ hợp thường gặp

 

PHẦN 3. MẠCH DẪY

Chương 6. Các phần tử nhớ cơ bản

Chương 7.  Những khái niệm cơ bản về mạch dãy

Chương 8. Bộ đếm

Chương 9. Bộ ghi dịch

Chương 10. Mạch dãy đồng bộ

Chương 11. Mạch dãy không đồng bộ

Chương 12. Thiết kế mạch số dùng MSI, LSI

Chương 13. Mạch số học

Đáp số của bài tập

Download