Kỹ thuật mạch điện tử - Phạm Minh Hà

3103 | 28-10-2016 | 47
Kỹ thuật mạch điện tử

Nhan đề: Kỹ thuật mạch điện tử

Tác giả: Phạm Minh Hà,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1997

Số trang: 441

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: mạch điện tử, mạch khuếch đại, mạch dao động, mạch nguồn,

Download

Tóm tắt:

Chương I. Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử

Chương 2. Hồi tiếp

Chương 3. Cung cấp và ổn định chế độ công tác cho các tầng dùng tranzistor

Chương 4. Các sơ đồ cơ bản của tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzistor và mạch ghép giữa các tầng

Chương 5. Các sơ đồ khuếch đại chuyên dụng và tạp âm trong bộ khuếch đại

Chương 6. Tầng khuếch đại công suất

Chương 7. Những vấn đề chung về bộ khuếch đại thuật toán

Chương 8. Các mạch tính toán và điều khiển tuyến tính dùng khuếch đại thuật toán

Chương 9. Các mạch khuếch đại và tạo hàm phi tuyến dùng khuếch đại thuật toán

Chương 10. Các mạch tạo dao động

Chương 11. Điều chế

Chương 12. Tách sóng

Chương 13. Trộn tần 

Chương 14. Chuyển đổi tương tự - số và chuyển đổi số - tương tự

Chương 15. Mạch cung cấp nguồn 

Bài tập

Download

Có thể bạn cần