Kỹ thuật đo lường - Nguyễn Hữu Công

1969 | 14-04-2016 | 15
Kỹ thuật đo lường

Nhan đề: Kỹ thuật đo lường

Tác giả: Nguyễn Hữu Công,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 174

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG

Chương 2 CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ

Chương 3 ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

Chương 4 ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Chương 5 ĐO GÓC PHA VÀ TẦN SỐ

Chương 6 ĐO CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN

Phụ lục

Download