Kỹ thuật điện lực tổng hợp: Máy điện - mạch điện và hệ thống cấp điện - Tập 1 - Nguyễn Văn Tuệ

2244 | 07-06-2016 | 6
Kỹ thuật điện lực tổng hợp: Máy điện - mạch điện và hệ thống cấp điện - Tập 1

Nhan đề: Kỹ thuật điện lực tổng hợp: Máy điện - mạch điện và hệ thống cấp điện - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Văn Tuệ,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 198

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật điện, máy điện, mạch điện, cung cấp điện,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I : MÁY ĐIỆN CÁC LOẠI 

CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN

CHƯƠNG 2 : MÁY BIẾN ÁP 

CHƯƠNG 3 : MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 

CHƯƠNG 4 : MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ 

CHƯƠNG 5 : MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 

PHẦN II : MẠCH ĐIỆN - MẠCH TỪ 

CHƯƠNG 6 : NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN 

CHƯƠNG 7 : QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MẠCH ĐIỆN 

CHƯƠNG 8 : MẠCH DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN BA PHA 

CHƯƠNG 9 : MẠCH TỪ VÀ CÁCH TÍNH TOÁN MẠCH TỪ 

PHỤ TRANG

Download