Kỹ thuật điện - Lưu Thế Vinh

1762 | 28-10-2016 | 11
Kỹ thuật điện

Nhan đề: Kỹ thuật điện

Tác giả: Lưu Thế Vinh,

Nhà xuất bản: ĐH Đà Lạt

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 176

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật điện, mạch điện, dòng điện xoay chiều, máy điện, máy biến áp,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ 1 CỞ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MẠCH ĐIỆN

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện

Chương 2. Dòng điện xoay chiều hình sin

Chương 3. Các phương pháp phân tích và giải mạch điện

Chương 4. Mạch điện 3 pha

Phần thứ 2. MÁY ĐIỆN

Chương 5 Khái niệm chung về máy điện

Chương 6 Máy biến áp

Chương 7. Máy điện không đồng bộ

Chương 8. Máy điện đồng bộ

Chương 9. Máy điện một chiều

Download

Có thể bạn cần

Thăng Quan Tiến ChứcThăng Quan Tiến Chức

Nhiều Tác Giả

  27 

Hôm Qua Hôm Nay Và Ngày MaiHôm Qua Hôm Nay Và Ngày Mai

Nhiều Tác Giả

  23 

Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hànhGiáo trình quản trị kinh doanh lữ hành

Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương

495  5969  174 

Kinh Tế HọcKinh Tế Học

David Begg

  31