Kỹ thuật điện - Lưu Thế Vinh

1134 | 28-10-2016 | 10
Kỹ thuật điện

Nhan đề: Kỹ thuật điện

Tác giả: Lưu Thế Vinh,

Nhà xuất bản: ĐH Đà Lạt

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 176

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật điện, mạch điện, dòng điện xoay chiều, máy điện, máy biến áp,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ 1 CỞ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MẠCH ĐIỆN

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện

Chương 2. Dòng điện xoay chiều hình sin

Chương 3. Các phương pháp phân tích và giải mạch điện

Chương 4. Mạch điện 3 pha

Phần thứ 2. MÁY ĐIỆN

Chương 5 Khái niệm chung về máy điện

Chương 6 Máy biến áp

Chương 7. Máy điện không đồng bộ

Chương 8. Máy điện đồng bộ

Chương 9. Máy điện một chiều

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật điện lạnhKỹ thuật điện lạnh

Phạm Văn Chới

202  4869  100 

Tiếng Anh 12Tiếng Anh 12

Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc Lộc, Vũ Thị Lợi, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Quốc Tuấn,

204  539