Kỹ thuật chuyển mạch 1 - Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà

2250 | 14-04-2016 | 1
Kỹ thuật chuyển mạch 1

Nhan đề: Kỹ thuật chuyển mạch 1

Tác giả: Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 153

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung về kỹ thuật chuyển mạch

Chương 2: Kỹ thuật chuyển mạch kênh

Chương 3: Kỹ thuật chuyển mạch gói

Chương 4: Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần