Giáo trình tổng đài điện tử số - Nguyễn Thị Thu Thủy

1688 | 27-10-2016 | 4
Giáo trình tổng đài điện tử số

Nhan đề: Giáo trình tổng đài điện tử số

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 249

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tổng đài điện tử số, Tổng đài Alcatel 1000E10, Tổng đài Neax-61, Tổng đài StareX-VK, Tổng đài Siemens EWSD,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng đài ALCATEL 1000E10

Chương 2: Tổng đài NEAX-61

Chương 3: Tổng đài STAREX-VK

Chương 4: Tổng đài SIEMENS EWSD

Download

Có thể bạn cần

Kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn ToánKỹ năng làm bài trắc nghiệm môn Toán

Đoàn Công Chung

  70 

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6

Nhiều Tác Giả

  75 

Đề kiểm tra kiến thức Vật lí 9Đề kiểm tra kiến thức Vật lí 9

Phạm Ngọc Tiến

  83