Giáo trình thực hành điện tử công nghiệp - Chu Khắc Huy

2212 | 08-05-2016 | 20
Giáo trình thực hành điện tử công nghiệp

Nhan đề: Giáo trình thực hành điện tử công nghiệp

Tác giả: Chu Khắc Huy,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. THỰC HÀNH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Bài 1. BÀI MỞ ĐẦU

Bài 2. THÁO GỠ VÀ HÀN LINH KIỆN TRÊN PANEL

Bài 3. XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ CỰC TÍNH CỦA CÁC LINH KIỆNBÁN DẪN BẰNG ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG

Bài 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HIỆN SÓNG VÀ MÁY PHÁT TÍN HIỆU

PHẦN II. THỰC HÀNH KỸ THUẬT MẠCH VÀ KỸ THUẬT SỐ

Bài 5: Lắp đặt chỉnh lưu và ổn áp bằng IC

Bài 6. KHẢO SÁT NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA JK-FF

Bài 7. LẮP BỘ ĐẾM THẬP PHÂN HIỂN THỊ KẾT QUẢ ĐẾM BẰNG LED 7 THANH

Bài 8. LẮP BỘ GHI DỊCH HIỂN THỊ BẰNG LED

Bài 9. KHẢO SÁT NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔ A/D VÀ D/A

PHẦN III. THỰC HÀNH CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LẠNH

Bài 10. LẮP MẠCH BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU THÀNH XOAY CHIỀU

Bài 11. LẮP MẠCH TRỄ NGUỒN CUNG CẤP

Bài 12. LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU

 

Download