Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật - Trần Thị Hà

1676 | 08-05-2016 | 10
Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật

Tác giả: Trần Thị Hà,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 129

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Bài 1. ĐỊNH LUẬT OHM

Bài 2. ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF

Bài 3. ĐIỆN TRỞ ĐẤU SONG SONG VÀ NỐI TIẾP

Bài 4. VÔN KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN ÁP

Bài 5. AMPE KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO DÒNG ĐIỆN

Bài 6. OHM KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ

Bài 7. MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA VÀ SỰ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP

Bài 8. MÁY BIẾN ÁP BA PHA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẤU SAO, ĐẤU TAM GIÁC

Bài 9. ĐIỆN CẢM VÀ MẠCH R-L

Bài 10. CUỘN CẢM ĐẤU NỐI TIẾP VÀ SONG SONG

Bài 11. ĐIỆN DUNG VÀ MẠCH R-C

Bài 12. TỤ ĐIỆN ĐẤU NỐI TIẾP VÀ SONG SONG

Bài 13. MẠCH L-C VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG  HƯỞNG

Bài 14. MẠCH CẦU CÂN BẰNG

Bài 15. CHỈNH LƯU MỘT PHA

Bài 16. SỨC ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Bài 17. RƠLE

Download

Có thể bạn cần

30 Giây Ma Thuật Trong Diễn Thuyết30 Giây Ma Thuật Trong Diễn Thuyết

Andrii Sedniev

  54 

Giáo trình công nghệ CNCGiáo trình công nghệ CNC

Trần Đức Quý, Phạm Văn Bổng, Nguyễn Xuân Chung,Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Tiến Dũng,Trịnh Văn Long

145  2160  13 

Công nghệ sản xuất chè, cà phê và ca caoCông nghệ sản xuất chè, cà phê và ca cao

Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Tặng

269  1238  12 

Sổ tay Thép thế giớiSổ tay Thép thế giới

Trần Văn Địch, Ngô Trí Phúc

1943  2473  21