Giáo trình máy điện đăc biệt - Nguyễn Trọng Thắng

2463 | 07-06-2016 | 18
Giáo trình máy điện đăc biệt

Nhan đề: Giáo trình máy điện đăc biệt

Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: máy điện 1 chiều, máy biến áp đặc biệt, máy điện đồng bộ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1:Máy điện một chiều đặc biệt

Chương 2:Máy biến áp đặc biệt

Chương 3:Các chế độ làm việc và các dạng khác của máy điện không đồng bộ đặc biệt

Chương 4:Máy điện đồng bộ đặc biệt

Download

Có thể bạn cần

Chủng Tộc TechnionChủng Tộc Technion

Ammon Frekel, Ilana DeBare, Shlomo Maital

  123 

Sống Thoải MáiSống Thoải Mái

Edmund Jacobson

  108 

Máy và thiết bị nângMáy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng

363  2661  70