Giáo trình máy điện - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh

3868 | 27-10-2016 | 79
Giáo trình máy điện

Nhan đề: Giáo trình máy điện

Tác giả: Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 181

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Máy điện, Máy biến áp, Máy điện không đồng bộ, Máy điện đồng bộ, Máy điện 1 chiều, Dây quấn máy điện,

Download

Tóm tắt:

Khái niệm chung về máy điện

Chương 1: Máy biến áp

Chương 2: Máy điện không đồng bộ

Chương 3: Máy điện đồng bộ

Chương 4: Máy điện 1 chiều

Chương 5: Dây quấn máy điện

Chương 6: Các chế độ làm việc và các dạng khác của máy điện không đồng bộ

Download