Giáo trình lưới điện - Trần Bách

3535 | 02-05-2016 | 38
Giáo trình lưới điện

Nhan đề: Giáo trình lưới điện

Tác giả: Trần Bách,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 256

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái quát về lưới điện

Chương 2: Thông số và sơ đồ thay thế của lưới điện

Chương 3: Đặc tính truyền tải điện năng

Chương 4: Tính toán chế độ xác lập của lưới phân phối

Chương 5: Tính toán lưới hệ thống và lưới truyền tải

Chương 6: Chọn tiết diện dây dẫn trong thiết kế lưới điện - Khái quát về quy hoạch thiết kế lưới điện

Chương 7: Vận hành lưới điện

Câu hỏi ôn tập

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7

Nhiều Tác Giả

  90 

Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10Kiến Thức Cơ Bản Vật Lý 10

Nguyễn Thanh Hải

  71 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  1693 

Giáo trình đo lường kỹ thuậtGiáo trình đo lường kỹ thuật

Nghiêm Thị Phương, Cao Kim Ngọc

146  2371  16