Giáo trình lưới điện - Trần Bách

2546 | 02-05-2016 | 38
Giáo trình lưới điện

Nhan đề: Giáo trình lưới điện

Tác giả: Trần Bách,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 256

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái quát về lưới điện

Chương 2: Thông số và sơ đồ thay thế của lưới điện

Chương 3: Đặc tính truyền tải điện năng

Chương 4: Tính toán chế độ xác lập của lưới phân phối

Chương 5: Tính toán lưới hệ thống và lưới truyền tải

Chương 6: Chọn tiết diện dây dẫn trong thiết kế lưới điện - Khái quát về quy hoạch thiết kế lưới điện

Chương 7: Vận hành lưới điện

Câu hỏi ôn tập

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kiểm toán phần 1Giáo trình kiểm toán phần 1

Trần Phước, Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sang

286  1970  15 

555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9

Tạ Thị Thúy An

159  535 

Chi tiết máy - Tập 1Chi tiết máy - Tập 1

Nguyễn Trọng Hiệp

212  1715 

Tuabin nướcTuabin nước

Võ Sỹ Huỳnh, Nguyễn Thị Xuân Thu

200  1190