Giáo trình kỹ thuật xung - số - Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Xuân Khánh, Lê Văn Thái

3840 | 08-06-2016 | 63
Giáo trình kỹ thuật xung - số

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật xung - số

Tác giả: Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Xuân Khánh, Lê Văn Thái,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 237

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật xung, kỹ thuật số,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU XUNG

CHƯƠNG 2: KHÓA ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 3: MẠCH VI PHÂN

CHƯƠNG 4: MẠCH PHÂN TÍCH

CHƯƠNG 5: MẠCH HẠN CHẾ VÀ GHIM ĐIỆN ÁP

CHƯƠNG 6: MẠCH DAO ĐỘNG XUNG

CHƯƠNG 7: CÁC HỆ ĐẾM VÀ MÃ

CHƯƠNG 8: CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN

CHƯƠNG 9: MẠCH ĐIỆN CỔNG LOGIC

CHƯƠNG 10: HỆ LOGIC TỔ HỢP

CHƯƠNG 11: HỆ LOGIC CÓ NHỚ

CHƯƠNG 12: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA KỸ THUẬT SỐ

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần