Giáo trình kỹ thuật xung - số - Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc

2218 | 01-05-2016 | 14
Giáo trình kỹ thuật xung - số

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật xung - số

Tác giả: Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc,

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 229

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hệ thống số và mã số 

Chương 2: Cổng logic và đại số boole 

Chương 3: Cơ sở đại số logic 

Chương 4: Mạch logic tổ hợp 

Chương 5: Mạch Flip - Flop 

Chương 6: Mạch dãy 

Phụ lục 1 : Hệ đếm và chuyển đổi 

Phụ lục 2: Phương pháp biểu thị số nhị phân trong máy tính 

Phụ lục 3: Bộ khuyếch đại thuật toán

Download