Giáo trình kỹ thuật xung - số - Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc

2051 | 01-05-2016 | 14
Giáo trình kỹ thuật xung - số

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật xung - số

Tác giả: Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc,

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 229

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hệ thống số và mã số 

Chương 2: Cổng logic và đại số boole 

Chương 3: Cơ sở đại số logic 

Chương 4: Mạch logic tổ hợp 

Chương 5: Mạch Flip - Flop 

Chương 6: Mạch dãy 

Phụ lục 1 : Hệ đếm và chuyển đổi 

Phụ lục 2: Phương pháp biểu thị số nhị phân trong máy tính 

Phụ lục 3: Bộ khuyếch đại thuật toán

Download

Có thể bạn cần

Chèo Lái Con Đường Sự NghiệpChèo Lái Con Đường Sự Nghiệp

Janice Reals Ellig

  42 

Linh kiện bán dẫn và vi mạchLinh kiện bán dẫn và vi mạch

Hồ Văn Sung

197  1293  13 

Dành Cho Những Tâm Hồn Không Bao Giờ Gục NgãDành Cho Những Tâm Hồn Không Bao Giờ Gục Ngã

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  33 

Giáo trình PHP - MySQLGiáo trình PHP - MySQL

Bùi Quốc Huy

68  3580  22