Giáo trình kỹ thuật xung - số - Lương Ngọc Hải

2241 | 01-05-2016 | 7
Giáo trình kỹ thuật xung - số

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật xung - số

Tác giả: Lương Ngọc Hải,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 233

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung số.
Chương 2: Các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng Transistor hay khuếch thuật toán.
Chương 3: Các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng các vi mạch số và mạch định thời 555.
Chương 4: Mạch so sánh số – bộ số học và logich.
Chương 5: Các bộ đếm và ứng dụng.
Chương 6: Thanh ghi và thanh ghi dịch.
Chương 7: Các mạch biến đổi mã – hệ thống hiển thị.
Chương 8: Mạch chọn kênh và mạch phân kênh số.
Chương 9: Các bộ nhớ bán dẫn.
Chương 10: Ứng dụng kỹ thuật số trong đo lường – điều khiển.
Các phụ lục.

Download

Có thể bạn cần