Giáo trình kỹ thuật vi xử lý - Chu Khắc Huy

1823 | 08-05-2016 | 16
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Tác giả: Chu Khắc Huy,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 231

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VI XỬ LÝ

CHƯƠNG 2. BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY VI TÍNH

CHƯƠNG 3. BỘ VI XỬ LÝ 8088 VÀ CÁC BỘ VI XỬ LÝ TIÊN TIẾN

CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI BỘ VI XỬ LÝ 8088

CHƯƠNG 5. BỘ NHỚ

CHƯƠNG 6. GHÉP NỐI VI XỬ LÝ VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI

CHƯƠNG 7. CÁC MẠCH GHÉP NỐI PHỤ TRỢ KHÁC

CHƯƠNG 8. VI ĐIỀU KHIỂN

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 2Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết

  68 

Tự Học Giỏi Hóa Học Lớp 12Tự Học Giỏi Hóa Học Lớp 12

Cao Cự Giác

  65 

Ngược Chiều Vun VútNgược Chiều Vun Vút

Joe Ruelle

  74 

Chị TôiChị Tôi

Mark Victor Hansen

  84