Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử - Ban điều khiển điện

1954 | 24-05-2016 | 16
Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Tác giả: Ban điều khiển điện,

Nhà xuất bản: CĐ Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 206

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: mạch điện tử, kỹ thuật mạch,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khuếch đại tín hiệu nhỉ

Chương 2: Ghép tần khuếch đại

Chương 3: Khuếch đại công suất

Chương 4: Khuếch đại thuật toán

Chương 5: Nguồn một chiều

Chương 6: Dao động điều hòa

 

Download

Có thể bạn cần