Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử - Ban điều khiển điện

1466 | 24-05-2016 | 15
Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Tác giả: Ban điều khiển điện,

Nhà xuất bản: CĐ Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 206

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: mạch điện tử, kỹ thuật mạch,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khuếch đại tín hiệu nhỉ

Chương 2: Ghép tần khuếch đại

Chương 3: Khuếch đại công suất

Chương 4: Khuếch đại thuật toán

Chương 5: Nguồn một chiều

Chương 6: Dao động điều hòa

 

Download

Có thể bạn cần

Kỹ năng lập trìnhKỹ năng lập trình

Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thanh Nghị

388  1713  11 

Sổ tay thợ hànSổ tay thợ hàn

Nguyễn Bá An

282  2122  44 

Kỹ thuật chiếu sángKỹ thuật chiếu sáng

Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào

245  2515  67 

Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21

Đặng Mộng Lâm, Lê Minh Triết

139  1261