Giáo trình điện tử công suất - Trần Trọng Minh

4998 | 24-05-2016 | 98
Giáo trình điện tử công suất

Nhan đề: Giáo trình điện tử công suất

Tác giả: Trần Trọng Minh,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 206

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử công suất,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất

Chương 2: Chỉnh lưu

Chương 3: Chuyển mạch và nghịch lưu phục thuộc

Chương 4: Các bộ biến đổi xung áp

Chương 5: Nghịch lưu độc lập

Chương 6: Các bộ biến tần

Chương 7: Hệ thống điều khiển các bộ biến đổi

Câu hỏi ôn tập

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Hát Lên Lời Thương YêuHát Lên Lời Thương Yêu

Nguyên Minh

  120 

Bài tập Hình học 10Bài tập Hình học 10

Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên

183  879