Giáo trình điện tử công suất - Trần Trọng Minh

4137 | 24-05-2016 | 97
Giáo trình điện tử công suất

Nhan đề: Giáo trình điện tử công suất

Tác giả: Trần Trọng Minh,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 206

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử công suất,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất

Chương 2: Chỉnh lưu

Chương 3: Chuyển mạch và nghịch lưu phục thuộc

Chương 4: Các bộ biến đổi xung áp

Chương 5: Nghịch lưu độc lập

Chương 6: Các bộ biến tần

Chương 7: Hệ thống điều khiển các bộ biến đổi

Câu hỏi ôn tập

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

500 Bài tập Vật lý 9500 Bài tập Vật lý 9

Nguyễn Thanh Hải

166  654 

Nguyên lý động cơ đốt trongNguyên lý động cơ đốt trong

Nguyễn Tấn Tiến

492  2065  31